JAKS Mroczek Sp.J.
ul. Mostnika 2, 70-672 Szczecin
tel. kom.: +48 502 28 37 17.
tel. /fax.: +48 91 462-41-28,
 +48 91 462-39-36,
+48 91 471-45-54.
tel. kol.:    (991) 471-45-54.
e-mail: jaks@jaks.pl 
jaks@jaks.eu

 
 

 


Witamy w firmie JAKS
Z-ca Dyrektora - Adam Wierzbicki
 tel./fax +48 91 462-41-28 
             +48 91 462-39-36 
             +48 91 471-45-54
 tel.kol.:   (991) 471-45-54.

Dyrektor - mgr inż. Janusz Mroczek
Z-ca Dyrektora - mgr inż. Zbigniew Samulak
Z-ca Dyrektora - Adam Wierzbicki
Kierownik Biura - Monika Wróbel
Biuro - Agata Kamińska
Kierownik Robót - Jan Jabłoński
Kierownik Robót - Waldemar Kamiński
Kierownik Robót - Krzysztof Witasik
Koordynator robót- Marcin Chmurowicz

www.jaks.pl   
treścią naszego serwisu są usługi i urządzenia automatyki kolejowej